سه شنبه, 03 مهر 1397
مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

 

دوره مدیریت کسب و کار آموزش و توسعه منابع انسانی :

اهداف دوره :

الف ) پرورش مدیرانی کارآمد برای اداره واحد آموزش و توسعه منابع انسانی سازمانهای تولید و خدماتی

ب ) پرورش مدیرانی که توانایی کار آفرینی در زمینه آموزش و توسعه منابع انسانی دارند.

ج ) کسب تجارت علمی و عملی در زمینه رشد و بهبود سازمان برای تحقق بهتر اهداف

مخاطبان :

کلیه شرکتها اعم از تولیدی ، خدماتی ، خصوصی یا عمومی

افراد واجد شرایط علاقمند جهت کارآفرینی در زمینه آموزش و توسعه منابع انسانی

تحصیلات مخاطبان :

داشتن مدرک کارشناسی در کلیه رشته ها

مشاغل مخاطبان :

کارشناسان و مدیران واحدهای آموزش و توسعه منابع انسانی سازمانهای تولیدی و خدماتی

چکیده دوره :

الف ) دروس پایه ( 255 ساعت )

سازمان و مدیریت                                               34 ساعت

کلیات اقتصاد                                                     34 ساعت

مدیریت استراتژیک                                              34 ساعت

حسابداری برای مدیران                                        34 ساعت

مدیریت رفتار سازمانی و رهبری                              34 ساعت

آمار                                                                34 ساعت

روش تحقیق                                                     51 ساعت

ب ) دروس اختصاصی ( 391 ساعت )

نیازسنجی آموزشی                                            34 ساعت

طراحی آموزشی                                                34 ساعت

ارزشیابی آموزشی                                              34 ساعت

سنجش و اندازه گیری و تهیه آزمون                          34 ساعت

روشها و فنون تدریس                                           34 ساعت

اصول و نظریه های مدیریت آموزشی                         51 ساعت

نظریه های یادگیری                                             34 ساعت

آموزش بزرگسالان                                              34 ساعت

مدیریت دانش                                                   34 ساعت

مدیریت منابع انسانی                                         34 ساعت

بهبود عملکرد انسانی                                         34 ساعت

ج ) پروژه                                                        68 ساعت

جمع کل :                                                      714ساعت

 

بازدید ها : 811
 
کالج دانشگاه فردوسی مشهد
FERDOWSI UNIVERSITY