سه شنبه, 03 مهر 1397
مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

 

دوره عالی مدیریت کسب و کار (DBA) :

اهداف دوره :

1. ارتقا دانش و مهارتهای مدیریت دانشجویان

2. آشنایی با آخرین نتایج تحقیقات روز دنیا در حوزه های مدیریت کسب و کار و توانایی سازگارسازی آن با شرایط سازمانهای ایرانی

3. ایجاد توان شناخت و حل مسائل سازمانی با بهره گیری از دانش مدیریت در سطح کلان و راهبردی

4. پرورش دیدگاه آینده نگر در مدیریت و سازمان

مخاطبان : کلیه شرکتها اعم از تولیدی ، خدماتی ، خصوصی یا عمومی

تحصیلات مخاطبان : کارشناسی ارشد (یا معادل)

مشاغل مخاطبان : کارکنان رده مدیریتی سازمانها و شرکتها و سایر اشخاص متقاضی با مشاغل مدیریتی

مدت کل دوره : 608 ساعت به مدت حدودی سه سال

چکیده  دوره :

فهرست دروس دوره مدیریت حرفه ای کسب و کار (DBA) ، به شرح ذیل می باشد :

الف) دروس پیشنیاز(چهار دروس زیر ، هر درس 32 ساعت ، در مجموع 128 ساعت)

مبانی سازمان و مدیریت

مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی

اقتصاد برای مدیران

حسابداری و مدیریت مالی

زبان انگلیسی (تخصصی مدیریت)

ب) دروس تئوری - اصلی (352 ساعت)

تئوری های پیشرفته مدیریت                                             32 ساعت

تحلیل رفتار و رهبری در سازمان                                        32 ساعت

مدیریت استراتژیک و تفکر راهبردای                                    32 ساعت

مدیریت مسائل راهبردی منابع انسانی                               32 ساعت

استراتژی های بازاریابی پیشرفته                                      32 ساعت

تحلیل مسائل جاری در مدیریت                                        32 ساعت

مدیریت نوآوری و کارآفرینی سازمانی                                 32 ساعت

مسائل جاری اقتصادی                                                  32 ساعت

تجزیه و تحلیل مالی - اقتصادی طرحها                               32 ساعت

حسابداری مدیریت پیشرفته                                           32 ساعت

مدیریت ریسک و تحلیل مدل های مالی                             32 ساعت

ج)دروس تئوری - اختیاری (32 ساعت - یکی از دروس زیر)

مدیریت اطلاعات وارتباطات سازمانی

روشهای تجزیه و تحلیل و تصمیم گیری

روشهای پیشرفته تحلیل کمی مدیریت

مهندسی مالی

د)پروژه (224 ساعت)

فنون ارائه گزارش تحقیق و ارائه پیشنهاده                           32 ساعت

پروژه - اجرا                                                               192 ساعت 

جمع کل                                                                  608 ساعت

 

 

بازدید ها : 881
 
کالج دانشگاه فردوسی مشهد
FERDOWSI UNIVERSITY