شنبه, 31 شهریور 1397
مشاهده در قالب پی دی اف چاپ

 

دوره گزارش بيماري هاي طيور و نحوه نمونه برداري :

اهداف دوره :

 • اصول گزارش نويسي و گزارش دهي بيماري هاي طيور
 • اصول تشخيص و تشخيص تفريقي بيماري هاي تنفسي طيور
 • مروري بر اپيدميولوژي بيماري هاي شايع طيور

مخاطبان :دامپزشکان اداره کل دامپزشکي استان خراسان رضوي

تحصيلات مخاطبان : دکتراي حرفه اي دامپزشکي

مشاغل مخاطبان: کارشناسان اداره کل دامپزشکي استان خراسان رضوي

مدت کل دوره :12 ساعت

چکیده دوره :

 • مروري بر اپيدميولوژي بيماري هاي شايع طيور
 • آشنائي با برنامه هاي ملي-کنترل و پيشگيري و حذف بيمار يهاي تنفسي طيور
 • مروري بر اپيدميولوژي بيماري هاي تنفسي طيور
 • فاکتور هاي مهم و مطرح در برنامه هاي کنترل و مراقبت بيماري هاي تنفسي طيور
 • اصول گزارش گيري و گزارش دهي
 • اصول يک گزارش کامل و به هنگام در شناسائي يک کانون و انجام اقدامات ويژه
 • انواع نمونه و انواع مواد نگهدارنده
 • جايگاه سيستم پايش و مراقبت بيماري هاي تنفسي طيور

 

 

بازدید ها : 507
 
کالج دانشگاه فردوسی مشهد
FERDOWSI UNIVERSITY