سه شنبه, 03 مهر 1397
مشاهده در قالب پی دی اف چاپ

 

دوره اصول و روش هاي مبارزه با بيماري هاي طيور:

اهداف دوره :

  • روش هاي اجرايي در مبارزه با بيماري هاي طيور
  • آشنائي با برنامه هاي ملي-کنترل و پيشگيري و حذف بيمار يهاي طيور
  • مروري بر مسائل بهداشتي و پرورشي طيور

مخاطبان : کارشناسان و کاردان هاي اداره کل دامپزشکي استان خراسان رضوي

تحصيلات مخاطبان : کارداني و کارشناسي دامپزشکي و علوم مرتبط

مشاغل مخاطبان: کارشناسان و کاردان هاي اداره کل دامپزشکي استان خراسان رضوي

مدت کل دوره :12 ساعت

چکیده دوره :

  • مروري بر مسائل بهداشتي و پرورشي طيور
  • آشنائي با برنامه هاي ملي-کنترل و پيشگيري و حذف بيمار يهاي طيور
  • روش هاي اجرايي در مبارزه با بيماري هاي طيور
  • فاکتور هاي مهم و مطرح در برنامه هاي کنترل و مراقبت بيماري ها
  • کاربرد دارو، واکسن و سموم و مواد ضدعفوني کننده در کنترل و حذف بيماري ها
  • جايگاه سيستم پايش و مراقبت بيماري
  • نقش تکنسين ها و کاردان ها در فرآيند مبارزه با بيماري هاي طيور
بازدید ها : 540
 
کالج دانشگاه فردوسی مشهد
FERDOWSI UNIVERSITY