سه شنبه, 03 مهر 1397
مشاهده در قالب پی دی اف چاپ

 

دوره كاربرد و ساخت پرسشنامه در تحقيقات علوم انساني:

اهداف دوره :

  • آشنایی با ابزارهای جمع آوری داده ها در تحقیقات انسانی
  • ویژگی های روان سنجی پرسشنامه ها (در سطح سوال و آزمون)
  • ساخت پرسشنامه در تحقیقات و معرفی نرم افزارهای مربوطه

مخاطبان :

دانشجويان دانشگاههاي آزاد و دولتي

محققين در سطوح بالا

تحصیلات مخاطبان : فوق ليسانس و بالاتر

مشاغل مخاطبان : پژوهشگران پيشرفته

مدت کل دوره : 20 ساعت

چکیده دوره :

  • راهنماي کاربرد پرسشنامه در تحقیق
  • اندازه گیری در تحقیقات علوم انسانی (روایی ، پایایی و .)
  • معرفي نرم افزار ليزرل و SPSSدر آزمون سازی
  • تحليل عاملي تاييدي و اكتشافي
  • گزارش ساخت پرسشنامه یا کاربرد آن

 

 

بازدید ها : 731
 
کالج دانشگاه فردوسی مشهد
FERDOWSI UNIVERSITY