شنبه, 31 شهریور 1397
مشاهده در قالب پی دی اف چاپ

 

دوره بازی درمانی و تربیت بازی درمانگر :

اهداف دوره :

 • آشنایی با اصول ، مبانی و کارکردهای مشاوره ای و درمانی بازی درمانی
 • آشنایی با طراحی و اداره جلسات بازی درمانی
 • آشنایی با رویکردها و تکنیکهای بازی درمانی

مخاطبان :

 • دانشجویان دانشگاههای آزاد و دولتی
 • شاغلین مراکز مشاوره ای ، آموزش ویژه و بهداشت روانی
 • مشاوران و پزشکان متخصص                                                                                         

   تحصیلات مخاطبان :

 • فوق لیسانس
 • دکتری

مشاغل مخاطبان :

ارایه خدمات مشاوره ای ، پزشکی و توان بخشی

مدت کل دوره : 20 ساعت

چکیده دوره :

 • مرور مبانی و اصول مشاوره کودک
 • آشنایی با اصول ، مبانی و کارکردهای مشاوره ای و درمانی بازی درمانی
 • آشنایی با فرآیند طراحی و چگونگی اداره جلسات بازی درمانی
 • شناخت ویژگی های یک بازی درمانگر مطلوب
 • آشنایی با فضا و ابزارهای بازی درمانی
 • آشنایی با رویکردها و تکنیکهای بازی درمانی
 • مشاهده ، تمرین و مهارت ورزی در حیطه بازی درمانی
بازدید ها : 1078
 
کالج دانشگاه فردوسی مشهد
FERDOWSI UNIVERSITY