شنبه, 31 شهریور 1397
مشاهده در قالب پی دی اف چاپ

 

دوره کاربرد نرم افزار لیزرل در تحقیقات علوم انسانی:

اهداف دوره :

 • معرفی نرم افزار لیزرل و کاربردهای آن
 • معرفی روشهای آماری پیشرفته

مخاطبان :

 • دانشگاههای آزاد و دولتی
 • محققین در سطوح بالا

تحصیلات مخاطبان : فوق لیسانس و بالاتر

مشاغل مخاطبان : پژوهشگران پیشرفته

مدت کل دوره : 20 ساعت

چکیده دوره :

 • راهنمای انتخاب آزمون آماری پیشرفته
 • تحلیلهای همبستگی چند متغیری و چندگانه
 • معرفی نرم افزار لیزرل
 • تحلیل مسیر
 • تحلیل عاملی تاییدی و اکتشافی
 • مدل معادلات ساختاری
 • گزارش یافته های حاصل از تحلیل مسیر ، تحلیل عاملی تاییدی و اکتشافی و مدل معادلات ساختاری
بازدید ها : 901
 
کالج دانشگاه فردوسی مشهد
FERDOWSI UNIVERSITY