سه شنبه, 03 مهر 1397
مشاهده در قالب پی دی اف چاپ

 

دوره کاربرد نرم افزار spss درتحقیقات علوم انسانی درسطح میانه(ترکیبی نظری و عملی ) :

اهداف دوره :

 • معرفی نرم افزار spss وکاربردهای آن
 • معرفی روشهای آماری پیشرفته
 • آموزش ترکیبی آمار و spss

مخاطبان :

 • دانشجویان دانشگاههای آزاد و دولتی
 • محققین در سطوح بالا و متوسط

تحصیلات مخاطبان : فوق لیسانس و بالاتر

مشاغل مخاطبان : پژوهشگران پیشرفته

چکیده دوره :

 • راهنمای انتخاب آزمون آماری
 • رگرسیون چندگانه و لوجستیک و رگرسیون با متغیرهای مقوله ای
 • ANOVA عاملی و آزمونهای تعقیبی
 • اندازه گیری مکرر
 • آمار ناپارمتریک برای تحلیلهای آزمایشی و مقایسه گروهها
 • گزارش آماری یافته ها
بازدید ها : 907
 
کالج دانشگاه فردوسی مشهد
FERDOWSI UNIVERSITY