شنبه, 31 شهریور 1397
مشاهده در قالب پی دی اف چاپ

 

دوره اصول ومهارتهای بازی با کودکان با نیازهای ویژه :

اهداف دوره :

 • آشنایی با اصول ، مبانی و کارکردهای بازی برای کودکان با نیاز ویژه (استثنایی)
 • آشنایی با خصیصه های بازی کودکان با نیاز ویژه
 • پرورش مهارتهای ارتباطی بازی محور برای کودکان با نیاز ویژه(استثنایی)
 • توانمندسازی طراحی و اجرای موثر فعالیتهایبازی محور برای کودکان با نیاز ویژه

مخاطبان :

 • دانشجویان دانشگاههای آزاد و دولتی
 • مربیان مراکز بهزیستی
 • شاغلین خانه های کودک و شبه خانواده
 • شاغلین مراکز مشاوره ای ، آموزش ویژه
 • مشاوران پرستاران و پزشکان حوزه کار با کودک

تحصیلات مخاطبان :

لیسانس و بالاتر و در شرایط خاص لیسانس رشته های مختلف با گواهی معتبر سه سال تجربه کار با کودک

مشاغل مخاطبان :

ارایه خدمات آموزشی ، توان بخشی ، مشاوره ای ، و پزشکی

مدت کل دوره : 12 ساعت

چکیده دوره :

 • مرور مبانی و اصول و کارکردهای بازی کودک
 • آشنایی خصیصه های کودکان
 • آشنایی با فرآیند طراحی و چگونگی اداره جلسات بازی درمانی
 • شناخت ویژگی های یک بازی درمانگر مطلوب
 • آشنایی بافضا و ابزارهای بازی درمانی
 • آشنایی با رویکردهای و تکنیکهای بازی درمانی
 • مشاهده ، تمرین و مهارت ورزی در حیطه بازی درمانی
بازدید ها : 854
 
کالج دانشگاه فردوسی مشهد
FERDOWSI UNIVERSITY