شنبه, 26 آبان 1397
مشاهده در قالب پی دی اف چاپ

 

دوره آموزشی بین المللی زیست شناسی سامانه ها (Systems Biology):

اهداف دوره :

  • آشنایی با اصول زیست شناسی سامانه ها و ابعاد مختلف آن به عنوان زمینه جدید تحقیقاتی
  • آشنایی با کاربرد مدل های ریاضی در علوم زیستی – مولکولی
  • آشنایی عملی / نرم افزای با تکنیک های مدل سازی برای داده های بیو لوژیکی (in silico Analysis )

مخاطبان :

  • وزارت جهاد کشاورزی
  • وزارت علوم ، تحقیقات و فن آوری

تحصیلات مخاطبان :حداقل کارشناسی ارشد

مشاغل مخاطبان :

  • دانشجویان
  • محققین مراکزتحقیقاتی
  • اعضای هیات علمی دانشگاهها

مدت کل دوره :20 ساعت

چکیده دوره:

سیستم بیولوژی علمی است که تلاش میکند تا اطلاعات پیچیده ژنی و پروتئینی را به داده های متابولیکی پیوند بزند و یک سیستم جامع نرم افزاری در زمینه بیوانفورماتیک به وجود بیاورد.زیست شناسی سیستم ها (به فرانسوی Biologie des systems )،زمینه ای است نوین در علوم زیستی که به مطالعه وتحقیق پیرامون اجتماع ، کل بینی و با یکدیگر سنجی ترازهای گوناگون اطلاعات ، در راستای درک چگونگی عملکرد سیستم های زیست شناسی همت می گمارد.

اکنون پروژه های ژنومی موجودات مختلف اطلاعات بسیار زیادی را از ژن ها و محصولات آنها در اختیار ما گذاشته است ، آشکار است که گام بعدی مطالعه آزمایشگاهی و رایانه ای عملکرد این ژنها و محصولات آنها در ابعاد سلول و نحوه ارتباط آنهاست . از طرف دیگر به واسطه روشهای آزمایشگاهی مختلف و پیشرفته که روز به روز در حال ترقی هستند ، اطلاعات عملکردی ما ار ژنها و ماکرومولکولهای زیستی افزایش می یابد.بنابراین به منظور استفاده از اطلاعات بدست آمده از پروژه های ژنومی و اطلاعات عملکردی لازم است که این داده ها با استفاده از رایانه به صورت دسته بندی شده دربیایند.تولید ، جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات در مورد واکنش های بیو شیمیایی و متابولیت های حاصل را تحت عنوان متابولومیکس می شناسند .مرحله بعدی در ادامه این تحقیقات ، تلاشهای بیشتر در جهت مطالعات سیستماتیک در زمینه سلولها ، اندام ها وموجودات زنده ، بویژه فرآیندهای سلولی مانند برهمکنش های مولکولی ،ارتباطات بین سلولی ،هموستازی و سازگاری محیطی است.دانشی که این مجموعه از فعالیتها را دنبال می کند "سامانه های زیستی "نامیده شده است.در واقع ، زمان آن فرارسیده است که شاخه های مختلف علوم زیستی به منظور درک بهتر چگونگی عملکرد سلول ، چگونگی تنظیم فرآیندهای سلولی و چگونگی واکنش و سازگاری با تغییرات محیطی با هم ادغام شوند.در این میان اختراع و بکارگیری روشهای آزمایشگاهی مانند انواع آرایه ها (proteinarray.DNAchip,microarray ) با تولید داده های انبوه ، امکان بررسی همزمان تعداد زیادی از ژن ها و ماکرومولکول ها در سلول ها و بافت های مختلف در مراحل تکوینی متفاوت و ابعاد زمان و شرایط محیطی مختلف را فراهم آورده اند.با استفاده از این داده ها نحوه بر همکنش و تنظیم ژنها در انواع فرآیندهای زیستی قابل شناسایی و قانونمند شدن هستند.رشته سامانه های زیستی توسط تعدادی از دانشمندان پیشرو و کنجکاو پایه گذاری شد.ولی بدلیل پتانسیل بسیار بالای کاربردی این رشته در ابعاد مختلف علوم زیستی و پزشکی بسیاری از شرکت های زیست فناوری که بدنبال تولید فرآورده ها و داروهای زیستی هستند با احساس نیاز به ابزاری با قدرت پیش بینی بالا برای مدل سازی و پیش بینی اثرات محصولات خود با روشهای ارزان و سریع به دنبال این رشته رفتند.ایدهای بسیاری امروزه با تولد این شاخه از علم در زمینه سلامت و بیماریهای ژنتیکی و سزطان و همچنین در زمینه کشاورزی جهت افزایش عملکرد گیاهان زراعی ،ایجاد شده است.مدلهایی که در قالب سامانه های زیستی طراحی می شوند این امکان را فراهم میکنند که واکنش سلول و مسیرهای بیوشیمیایی آن را نسبت به شرایط محیطی که نمی توان به راحتی در آزمایشگاه مطالعه کرد را پیش بینی و تجزیه و تحلیل کنیم . موضوعات اصلی در سامانه های زیستی شامل آنالیز شبکه های مختلف است که مهمترین این شبکه ها عبارتند از :شبکه های ژنی ، شبکه های بر همکنشهای بین مولکولی ( بویژه پروتئین ها ) ، شبکه های متابولیسمی ، شبکه های سیگنالی و...

هدف از برگزاری این دوره آموزشی استفاده از تخصص دانشمندان در سطح بین المللی جهت آموزش نیروهای داخلی و معرفی این زمینه تحقیقاتی جدید به دانش پژوهان کشور است.

بازدید ها : 1974
 
کالج دانشگاه فردوسی مشهد
FERDOWSI UNIVERSITY