شنبه, 31 شهریور 1397
مشاهده در قالب پی دی اف چاپ

 

دوره استفاده از فلورسانس کلروفیل در بررسی تنشهای غیر زنده و نحوه آنالیز داده های فلورسانس حاصل از آن :

اهداف دوره :

  • آشنایی با اصول و مفاهیم فلورسانس
  • آشنایی با کارایی و نحوه کار با دستگاه فلورومتر Handy PEA
  • آشنایی با نحوه آنالیز داده های فلورسانس

مخاطبان :

کلیه فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد و دکترای زراعت

تحصیلات مخاطبان :

  • کارشناسی ارشد
  • دکترا

مشاغل مخاطبان :

  • دانشجویان دکترا
  • کارشناسی ارشد

مدت کل دوره : 8 ساعت

چکیده دوره :

ضمن توضیح فرآیندهای فتوسنتزی ،فلورسانس کلروفیل به تفکیک تمام مراحل OJIP توضیح داده خواهد شد و عوامل تغییر هر کدام از پارامترهای مربوط به فلورسانس بر شمرده خواهد شد.چگونگی استفاده از فلورسانس کلروفیل در تفسیرتنش های غیر زنده بحث می شود و نحوه اجرای صحیح آزمایشات فلورسانس کلروفیل نیز آموزش داده خواهد شد.

در بخش عملی تعدادی گلدانهای علف هرز که از قبل سمپاشی شدند به عنوان تیمارهای آزمایشی در کلاس توسط دستگاه فلورمتر مورد اندازه گیری قرار می گیرند . نحوه نصب نرم افزار مربوط به این دستگاه و چگونگی انتقال داده ها نیز آموزش داده خواهد شد.

در بخش آنالیز داده ها نحوه کار با نرم افزار SAS جهت آنالیز داده های دستگاه فلورمتر و چگونگی رسم پارامترهای مربوطه نیز آموزش داده خواهد شد.

 

بازدید ها : 993
 
کالج دانشگاه فردوسی مشهد
FERDOWSI UNIVERSITY