سه شنبه, 03 مهر 1397
مشاهده در قالب پی دی اف چاپ

دوره آشنایی با الگویی تعادل عمومی و آموزش نرم افزار GEMPACK

اهداف دوره :

  • آشنایی با الگویی تعادل عمومی .
  • آموزش نرم افزار GEMPACK
  • کاربرد نرم افزار در الگوی تعادل عمومی .

مخاطبان :

  • دانشجویان رشته اقتصاد کشاورزی
  • دانشجویان رشته علوم اقتصادی

تحصیلات مخاطبان :

  • دانشجویان کارشناسی ارشد
  • دانشجویان دکتری

مشاغل مخاطبان : دانشجویان تحصیلات تکمیلی

مدت کل دوره : 6 ساعت

چکیده دوره :

برای بررسی آثار ناشی از اجزای یک سیاست مشخص ، دو چارچوب کلی وجود دارد که عبارتند از چارچوب تحلیل تعادل جزئی و چارچوب تحلیل تعادل عمومی .

مزیت بزرگ کاربرد الگوهای تعادل عمومی ، این است که به اقتصاددانان اجازه می دهد آثار تغییرات سیاستی و یا عوامل برونزا را در چارچوب سیستمی که با تمام بخشهای اقتصادی و کل جهان در ارتباط است ، بررسی و تحلیل کنند .بطوریکه وقتی یک بخش و تغییرات اعمال شده بر آن مورد بررسی قرار می گیرند ، تمامی روابط که بخش مذکور با سایر بخشهای اقتصاد دارد نیز به نوعی وارد چارچوب تحلیل می شوند. با توجه به اینکه الگوهای تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE)، روشی کاربردی در تحلیلهای اقتصادی با منظور کردن روابط متقابل بخشها ، بازارها و نهادهای اقتصادی می باشند ، جهت بر آورد آثار ناشی از اجرای سیاستهای مختلف توسعه قابل توجهی یافته اند .هدف از برگزاری کارگاه مذکور آشنایی با الگوی تعادل عمومی و کاربرد نرم افزار GEMPACK در حل الگوی فوق می باشد.دانش پژوهان پس از طی کارگاه ، ضمن آشنایی با مبانی الگوهای تعادل عمومی و آمار و اطلاعات مورد نیاز جهت برآورد الگوهای تعادل عمومی با محیط نرم افزار GEMPACK و نحوه بر آورد مدل آشنا خواهند شد.

بازدید ها : 1062
 
کالج دانشگاه فردوسی مشهد
FERDOWSI UNIVERSITY