سه شنبه, 03 مهر 1397
مشاهده در قالب پی دی اف چاپ

 

دوره آموزشی مدل بهره وری آب – محصول   AquaCrop :

اهداف دوره :

  • آشنایی بیشتر با نحوه ارتباط پارامترهای مورد نیاز رشد گیاه و اثر آنها بر مقدار بایومس و محصول
  • شبیه سازی دوره رشد گیاه و انتخاب گزینه های بهینه برای حصول حداکثر محصول
  • افزایش بهره وری آب با توجه به بحرانی بودن وضعیت آب دشتهای کشور

مخاطبان :

  • سازمان جهاد کشاورزی
  • سازمان نظام مهندسی کشاورزی
  • شزکت های آب منطقه ای
  • انجمن های مختلف مرتبط با کشاورزی
  • دانشجویان
  • مهندسی مشاور

تحصیلات مخاطبان :کازشناسی و بالاتر یا اشتغال به تحصیل در یکی از رشته های مرتبط

مشاغل مخاطبان : کارشناسان و مهندسین شاغل در نهادهای مذکور فوق

پیشنیاز : مفاهیم اولیه فیزیولوژی گیاهی ، برنامه ریزی آبیاری و مبانی آب و خاک / آشنایی با مدل CropWat

مدت کل دوره : 16 ساعت – به مدت 2 روز

چکیده دوره :

مدل بهره وری آب – محصول AquaCrop :

متوسط باران در ایران کمتر از 3/1 متوسط بازش دنیاست .در حالیکه ایران از نظر سرانه مصرف آب جزء 20 کشور اول می باشد .دلیل اصلی این میزان مصرف آبیاری است . با توجه به اینکه بخش کشاورزی بزرگترین بخش مصرف کننده آب می باشد ، ضروریست که برای یافتن راههای بهینه مصرف آب در این بخش تحقیق شود. از جمله اموری که می تواند در کاهش مصرف آب نقش بسزایی را ایفا نماید ، در اختیار قرار دادن میزان واقعی آب مصرفی گیاه است .هدف از ارائه این دوره آشنایی با مدل بهره وری آب – محصول AquaCrop است که علاوه برتآمین نیازآبی واقعی گیاهان با تکیه بر اطلاعات ارائه شده توسط کاربر ، مقدار محصول ، میزان بایومس و شاخص برداشت را پیش بینی می نماید.همچنین کاربر می تواند با تغییر امور مدیریتی و بخصوص تغییر در برنامه ریزی آبیاری ، اعمال کم آبیاری در مراحل مختلف رشد،تغییرتاریخ کاشت و برداشت و...میزان بهره وری آب که مهمترین خروجی این مدل بوده و عبارت از نسبت میزان محصول عاید شده به میزان آب مصرفی است را پیش بینی نماید.در این دوره علاوه بر آشنایی با مفهوم بهره وری ، جزئیات مدل AquaCrop به طور کامل تشریح شده و با ارائه مثالهای واقعی و جزوات و راهنماهای مربوط به مدل توسط مدرسین و کار با مدل توسط کاربران ، سعی بر این خواهد بود که تسلط شرکت کنندگان نسبت به مدل افزایش یابد.

 

بازدید ها : 1247
 
کالج دانشگاه فردوسی مشهد
FERDOWSI UNIVERSITY