جمعه, 25 آبان 1397
مشاهده در قالب پی دی اف چاپ

 

دوره آشنایی مقدماتی با نرم افزار SPSS :

اهداف دوره :

  • آشنایی مقدماتی با روش های آماری در تجزیه و تحلیل داده ها
  • آشنایی مقدماتی با نرم افزار SPSS

مخاطبان :

  • پژوهشگران علوم انسانی و سایر علوم
  • کلیه دانشجویان سایر دانشگاه ها
  • کلیه دانشجویان دانشگاه فردوسی

تحصيلات مخاطبان: دانشجویان کارشناسی به بالا

مشاغل مخاطبان: بدون محدودیت

مدت کل دوره : 12 ساعت

چکیده دوره :

1-     معرفی اولیه نرم افزارSPSS

2-     معرفی متغیرها و نحوه ورود داده های خام به نرم افزار

3-     توضیحات کامل در قسمت آمار توصیفی با کمک نرم افزار

4-     آشنایی با انواع نمودارهای آماری و رسم آنها با کمک نرم افزار

5-     توضیحاتی در مورد آمار استنباطی و آشنایی با چند آزمون آماری برای مقایسه میانگین یک جامعه ، دو جامعه و چند جامعه

6-     آشنایی با نحوه تفسیر خروجی های نرم افزار

 

 

 

بازدید ها : 1531
 
کالج دانشگاه فردوسی مشهد
FERDOWSI UNIVERSITY