شنبه, 26 آبان 1397
مشاهده در قالب پی دی اف چاپ

 

دوره مقدماتی آموزشی ماساژ عمومی:

اهداف دوره :

  • آشنایی با تکنیکها و سبک های ماساژ
  • آشنایی با تجهیزات و وسایل ماساژ
  • آشنایی با مبانی علمی ماساز

مخاطبان :

  • پزشکان
  • متخصص تربیت بدنی
  • متخصصین آسیب شناسی و حرکات اصلاحی
  • عموم جامعه
  • دانشجویان و کارشناسان تربیت بدنی و علوم ورزشی

تحصيلات مخاطبان: دانشجویان وکارشناسان تربیت بدنی و کارشناسان رشته های مختلف تحصیلی

مشاغل مخاطبان:   دانشجویان وکارشناسان تربیت بدنی و کارشناسان رشته های مختلف تحصیلی .پزشکان – مربیان ورزش

پیشنیاز : شرکت کنندگان باید برابر یک کارشناس تربیت بدنی با دروس آناتومی آسیب شناسی و حرکات اصلاحی آشنا باشند.

مدت کل دوره : 60 ساعت

 

بازدید ها : 3278
 
کالج دانشگاه فردوسی مشهد
FERDOWSI UNIVERSITY