شنبه, 26 آبان 1397
مشاهده در قالب پی دی اف چاپ

 

دوره مقدماتی آشنایی با مبانی نظریه های ادبی :

اهداف دوره :

 • بررسی خاستگاه و چگونگی پیدایش و سیر دگردیسی نظریه های ادبی (مطالعه کرونولوژیک)
 • معرفی اصول و مبانی اصلی هریک از نظریه های ادبی طرح شده.
 • تعیین ظرفیت ها (نقاط اشتراک و تفاوت ها ) و محدودیت های نظریه های طرح شده.

مخاطبان :

 • دانشجویان رشته های ادبیات (فارسی ، فرانسه ،عربی ،انگلیسی ،روسی و ...)در دانشگاه آزاد ،پیام نور ،واحد بین الملل و...
 • متولیان نشریات ادبی و فرهنگی
 • دانشجویان رشته های مربوط به ادبیات نمایشی و ادبیات کودکان و...
 • دانشجویان رشته های مربوط به هنر (سینما،تئاتر...)
 • تمامی علاقه مندان به نظریه های ادبی

تحصیلات مخاطبان :حداقل مدرک کاردانی یا کارشناسی در رشته های مذکور(در غیر اینصورت پذیرش داوطلبان منوط به ارزیابی تشخیصی خواهد بود.)

مشاغل مخاطبان :

 • پژوهشگران
 • مدرسان
 • دانشجویان در رشته های مذکور
 • تولیدکنندگان آثار ادبی و هنری

مدت کل دوره : 20ساعت

چکیده دوره :

طرح مفروض دوره نظریه ادبی

الف)تمهید و زمینه سازی

 • تعریف و تبیین رویکرد ، روش و اهداف دوره
 • ترسیم کرنولوژیک سیر نظریه ادبی (معرفی نظریه در سیر تاریخی)
 • رده بندی نظریه ها (نظریه های روش بنیادو نظریه های فلسفه بنیاد)

ب)بررسی نظریه های ادبی پرکاربرد در مطاعات ادبی روز:

 • نقد نو
 • فرمالیسم
 • ساختارگرایی
 • پسا ساختارگرایی
 • نظریه دریافت
 • نقد نوتاریخی گرا
 • سبک شناسی بر مبنای رویکرد نقش گرای هیلدی
 • سبک شناسی انتقادی
 • سبک شناسی شناختی

ج)هریک از نظریه های فوق در چهار مرحله بررسی خواهد شد :

 • خاستگاه و چگونگی پیدایش
 • معرفی اصول و مبانی اصلی
 • تبیین ظرفیت ها ( نقاط اشتراک و تفاوتها با سایر نظریه ها ) و محدودیتها
 • ارائه نمونه تحلیل متن بر مبنای نظریه طرح شده

د)جمع بندی و مرور مباحث طرح شده ، ارائه چشم انداز گسترده تر مطالعه نظریه ادبی

 

 

بازدید ها : 934
 
کالج دانشگاه فردوسی مشهد
FERDOWSI UNIVERSITY