شنبه, 31 شهریور 1397
مشاهده در قالب پی دی اف چاپ

 

دوره مدیریت منابع انسانی :

اهداف دوره :

  • پرورش مدیران کارآمد برای اداره سازمانها بخصوص سازمانهای تولیدی و خدماتی است.
  • بهبود راهبردی سازمانها جهت کارایی و اثربخشی بهتر

مخاطبان :

  • بانک سپه
  • سایر سازمانها ، شرکتها و اشخاص متقاضی

تحصیلات مخاطبان :

حداقل دیپلم

مشاغل مخاطبان :

کارکنان بانک سپه یا کارکنان رده مدیریتی سایر سازمانها و شرکتها و سایر اشخاص متقاضی یا مشاغل مدیریتی

مدت کل دوره : 30 ساعت

چکیده دوره :

این دوره بنا به درخواست بانک سپه ، و برمبنای سرفصلهای مورد نیاز آن بانک ، به شرح ذیل طراحی شده است :

  1. مفاهیم ، تعریف و کلیاتی پیرامون منابع انسانی
  2. اجرای نظام مدیریت منابع انسانی (جذب ، بهسازی ، نگهداری و ....)
  3. شایسته گزینی : برنامه ریزی منابع انسانی ، طراحی و تجزیه وتحلیل شغل ، جذب و تآمین منابع انسانی مورد نیاز
  4. شایسته پروری : توسعه و تجهیز منابع انسانی ، ارزشیابی عملکرد منابع انسانی و سیستم مدیریت مشارکتی
  5. مدیریت جبران خدمات منابع انسانی
بازدید ها : 772
 
کالج دانشگاه فردوسی مشهد
FERDOWSI UNIVERSITY