شنبه, 31 شهریور 1397
مشاهده در قالب پی دی اف چاپ

 

دوره مديريت دو (رفتار سازماني )  :                   

اهداف دوره :

  • پرورش مدیران کارآمد برای اداره سازمانها بخصوص سازمانهای تولیدی و خدماتی است.
  • بهبود راهبری سازمانها جهت کارآیی و اثر بخشی بهتر

مخاطبان :

  • بانك سپه
  • ساير سازمانها، شركتها و اشخاص متقاضي

تحصيلات مخاطبان: حداقل ديپلم

مشاغل مخاطبان: كاركنان بانك سپه / يا كاركنان رده مديريتي ساير سازمانها و شركتها و ساير اشخاص متقاضي با مشاغل مديريتي

مدت کل دوره : 30 ساعت

چکیده دوره :

اين دوره بنابه درخواست بانك سپه، و بر مبناي سرفصلهاي مورد نياز آن بانك، به شرح ذيل، طراحي شده است:

1- رفتار سازماني چيست؟

2- وظايف مدير

3- مهارت‌هاي مديريتي

4- نقش‌هاي مديريتي

5- مباني رفتار فردي

6- مباني رفتار گروهي

7- تيم و كار گروهي

8- انگيزش

9- ارتباطات

10- رهبري

11- قدرت

12- تعارض، مذاكره و رفتار بين‌گروهي

13- فرهنگ سازماني

14- تغيير و تحول سازماني

بازدید ها : 1386
 
کالج دانشگاه فردوسی مشهد
FERDOWSI UNIVERSITY