شنبه, 26 آبان 1397
مشاهده در قالب پی دی اف چاپ

 

دوره مدیریت بهبود بهره وری :

اهداف دوره :

  • آشنایی مدیران و کارشناسان سازمان ها با مراحل چهار گانه چرخه بهبود بهره وری
  • ترغیب مدیران و کارشناسان به کاربرد شیوه های بهبود بهره وری در سازمان ها

مخاطبان :

  • کلیه سازمان های دولتی
  • کلیه شرکتهای خصوصی

تحصيلات مخاطبان: لیسانس و بالاتر

مشاغل مخاطبان: مدیران و کارشناسان

مدت کل دوره : 18 ساعت

چکیده دوره :

-         سازمان به عنوان سیستم

-         مفاهیم:

  1. بهره وری
  2. اثر بخشی
  3. کارایی
  4. مدیریت بهره وری
  5. عوامل موثر بر بهره وری
  6. چرخه بهره وری

-         تعیین و اندازه گیری شاخص های بهره وری

-         تحلیل بهره وری

-         برنامه ریزی بهبود بهره وری

   - اجرای برنامه های بهبود بهره وری

   تشکیل گروههای کاری به تعداد 10 تا 15 نفر در هر گروه برای کار بر روی مورد کاویها و ارائه نتایج آن

   در جلسات عمومی.

بازدید ها : 773
 
کالج دانشگاه فردوسی مشهد
FERDOWSI UNIVERSITY