سه شنبه, 03 مهر 1397
مشاهده در قالب پی دی اف چاپ

 

دوره بودجه‌بندی و کاربرد آن در صنعت برق :

اهداف دوره :

  • آشنايي پرسنل واحدهای سازمانی شرکت برق منطقه‌ای خراسان با :
  • مباحث نظری بودجه بندی با تاکيد بر بودجه‌بندی عملياتی
  • فرآيند بودجه بندی در شرکت برق منطقه‌ای خراسان

مخاطبان : افراد معرفی شده از سوی واحد آموزش شرکت برق منطقه‌ای خراسان

تحصيلات مخاطبان : حداقل ديپلم متوسطه

مدت کل دوره : 32 ساعت

چکيده دوره :

الف - تشريح مباحث نظری بودجه‌بندی شرکتها (50% زمان ارائه دوره :16 ساعت):

1-     اهداف تهيه و تنظيم بودجه

2-     انواع طرق بودجه بندی و تشريح نقاط تفاوت آنها

3-     بودجه درآمدها و هزينه‌ها (بودجه عملياتی)

4-     بودجه مخارج بلندمدت (سرمايه‌ای)

5-     بودجه تامين مالی

6-     بودجه نقدی

ب- تشريح فرآيند بودجه‌بندی جاری در شرکت برق منطقه‌ای خراسان توسط کارشناسان ارشد بودجه اين شرکت

 

 

بازدید ها : 836
 
کالج دانشگاه فردوسی مشهد
FERDOWSI UNIVERSITY