شنبه, 26 آبان 1397
مشاهده در قالب پی دی اف چاپ

 

دوره اصول بازار سرمايه :

اهداف دوره :

  • آشنايي كاركنان كارگزاريها و سهامداران با اصول و مفاهيم بازار سرمايه
  • آماده سازي دانشجويان سال آخر رشته هاي اقتصاد، حسابداري و مديريت مالي براي اشتغال در بازار سرمايه
  • ايجاد توانايي اداره هوشمند سرمايه شخصي يا سرمايه عمومي سرمايه‌گذاران در بازار سرمايه

مخاطبان: كاركنان كارگزاريها؛ دانشجويان و دانش‌آموختگان اقتصاد، حسابداري و مديريت؛ و كليه علاقمندان به بورس اوراق بهادار

تحصيلات مخاطبان: دانشجوي سال اخر كارشناسي به بالا

مشاغل مخاطبان: كاركنان كارگزاريها و كليه افراد علاقه‌مند از ساير بخشها

مدت کل دوره :96 ساعت

چکیده دوره :

در اين دوره اصول و مفاهيم كاربردي صورت هاي مالی، بازارها و نهادهاي مالی، مباحث مقدماتي امور مالی شرکتی، اقتصاد، روشهاي کمی مورد استفاده در ارزشيابي اوراق بهادار، بازار سرمایه اسلامی، و مقررات بازار سرمايه، بشرح ذيل، تشريح خواهد گرديد:

ردیف

نام درس

ساعت

ردیف

نام درس

ساعت

 

1

صورتهاي مالي:                                

عناصر صورتهاي مالي و تعاريف هر يك

ساز و كارهاي گزازشگري مالي

درك صورت سود و زيان و ترازنامه

درك صورت جريان وجوه نقد

تجزيه و تحليل صورتهاي مالي

14   

4

مقدماتي بر اقتصاد:

مقدمات اقتصاد خرد

مقدمات اقتصاد كلان

20

 

5

روشهاي كمي مقدماتي:

ارزش زماني پول

مفاهيم آماري

مفاهيم احتمال

محاسبات بازده و ريسك

مفاهيم پايه ريسك

20

 

2

بازارها و نهادهاي مالي:

مفاهيم بازارهاي مالي

ويژگي‌ها و مفاهيم سهام عادي،سهام ممتاز

مفاهيم اوراق بهادار ثابت-درآمد

مفاهيم سايراوراق بهادار

مفاهيم اوراق بهادار با پشتوانه دارايي

شاخص بازار اوراق بهادار

كارايي بازار و آشنايي با نهادهاي مالي

15

 

6

بازار سرمايه اسلامي:

ضوابط عمومي قراردادهاي بازار سرمايه از ديدگاه فقه اسلامي

ضوابط اختصاصي قراردادهاي بازار سرمايه از ديدگاه فقه اسلامي

بورس بازي در بازار سهام از ديدگاه اسلام

10

 

3

مقدمات امور مالي شركتي:

مقدمات بودجه بندي سرمايه‌اي

مقدمات هزينه سرمايه

مقدمات مديريت تامين مالي

مقدمات تجزيه و تحليل سربسر و اهرمها

مفاهيم و مقدمات ريسك و بازده

12

7

مقررات بازار سرمايه:

مباحث منتخبي از قوانين مهم مرتبط با تشكيل بازار، دستورالعملهاي انجام معاملات، رسيدگي به تخلفات، و قانون تجارت

5

 

جمع

96

 

 

بازدید ها : 845
 
کالج دانشگاه فردوسی مشهد
FERDOWSI UNIVERSITY