سه شنبه, 03 مهر 1397
مشاهده در قالب پی دی اف چاپ

 

دوره آموزش مقدماتي نرم افزار مالي – اقتصادي كامفار(COMFAR) :

اهداف دوره :

 • آموزش شيوه هاي عملي تهيه گزارش هاي توجيه مالي و اقتصادي طرح ها
 • كمك به ارتقاي سطح علمي دانش اقتصاد مهندسي

مخطبان :

 • دانش جويان
 • كارشناسان مالي و اقتصادي نهادها و اداره ها
 • پژوهشگران
 • مديران و مسئولين

تحصیلات مخاطبان :

 • كارشناسي
 • كارشناسي ارشد
 • دانشجوي كارشناسي ارشد
 • دانشجوي دكتري

مشاغل مخاطبان :

 • كارشناسان مالي و اقتصادي
 • دانشجو
 • محققان

پیشنیاز : آشنايي با تكنيك هاي اقتصاد مهندسي

مدت کل دوره : 20 ساعت

چکیده دوره :

نرم افزار تخصصي كامفار يك برنامه كامپيوتري است كه از طرح تحقيقات قبل از بهره برداري حمايت ميكند و استفاده از آن سازماندهي و محاسبه گزارشات مالي و اقتصادي را آسان ميسازد.

اين نرم افزار بر اساس مطالعات امكان سنجي و يا به عبارتي توجيه پذيري و يا قابل اجراء بودن و يا نبودن طرح و مطالعات فرصت يابي براي هر طرح صنعتي و معدني طراحي گرديده است. نتايج اين نرم افزار بيانگر جذابيت اقتصادي طرح بر اساس محدود و يا نامحدود بودن بودجه اقتصادي سازمان مجري ميباشد.

 

اهداف برنامه

زماني كه ايدههاي متفاوت جهت سرمايهگذاري و انتخاب مطرح گرديد؛ سرمايه گذاران به دنبال راه حلهاي مختلفي بودند تا بتوانند بهترين تصميم را بگيرند. اما وجود پارامترهاي فراوان (بيش از 4000 متغير) محاسبات را گاهاً آنقدر پيچيده ميكرد كه تصميم گيرندگان از نتايج آنها اطمينان لازم را نداشتند. از طرف ديگر نگرشهاي متفاوت به يك موضوع خاص؛ باعث ميشد تا نتايج يكسان حاصل نشود. به عبارت ديگر در مورد يك طرح؛ برخي از محاسبات طرح را اقتصادي جلوه ميداد و بعضي ديگر كلاً آن را رد ميكرد. اين موضوع سبب شد تا دستاندكاران به فكر استاندارد نمودن تعاريف و محاسبات افتادند. اما مشكل اصلي يعني پيچيدگي عمليات محاسباتي هنوز باقيمانده بود. براي حل اين مشكل؛ كميتهاي در UNIDO براي استاندارد و كامپيوتري كردن همزمان ارزيابي اقتصادي طرحها تشكيل شد و نهايتاً برنامه COMFAR تهيه و به بازار عرضه گرديد.

 

بازدید ها : 1075
 
کالج دانشگاه فردوسی مشهد
FERDOWSI UNIVERSITY