جمعه, 25 آبان 1397
مشاهده در قالب پی دی اف چاپ

 

دوره System Dynamics :

اهداف دوره :

  • نحوه ترسيم و تحليلنمودارهاي نمودارحلقه علّيت (Causal Loop Diagram)
  • آشنايي با پويايي سيستم (System Dynamics) و مفاهيم مرتبط با آن
  • آشنايي با تفكر سيستمي و اصول آن

مخاطبان :

  • آستان قدس رضوي و سازمان‌هاي وابسته
  • كليه سازمان‌ها و ادارات دولتي
  • استانداري، فرمانداري، شهرداري‌ها و سازمان‌هاي وابسته

تحصيلات مخاطبان:

  • كارشناسي
  • كارشناسي ارشد
  • دكتري

مشاغل مخاطبان: مديران سازمان‌ها

مدت کل دوره : 14 ساعت

چکیده دوره :

مشکلات جوامع انساني و سازمانها روز به روز پيچيده تر و حل آنها نيازمند تفکر بهتر است. موارد فراواني وجود دارد که تلاش مديران و مسئولان براي حل يک مشکل، فقط باعث تسکين آن شده و پس از مدت کوتاهي، وضعيت مانند قبل شده يا منجر به ايجاد مشکلاتي بزرگ‌تر و بدتر گرديده است. شايد اگربه جاي آن كه ناخورسندي‌هاي زندگي‌مان را به هزاران عامل بيروني و دور از دسترس نسبت دهيم، بيشتر و عميق‌تر به نقش خود و ساير عوامل مسب آن رخدادها مي‌انديشيديم، حداقل درخصوص برخي از اين تلخي‌ها راهكار و برنامه‌اي داشتيم. پذيرفتي است كه همه عوامل موثر بر مشكلات و مسايل در كنترل ما نيستند ولي بدون آگاهي از اجزاي مختلف ايجادكننده و تعامل و پيچيدگي اين اجزا، آن اندازه تاثير كه مي توانيم داشته باشيم نيز محقق نخواهد شد. رويکرد سيستمي، مدعي ارائه روش براي برخورد اصولي‌تر با پيچيدگي‌هاي دنياي کنوني است. هدف تفکر سيستمي

(Systems Thinking) بهبود درک ما از ارتباط عملکرد هر سازمان با ساختار دروني و سياست‌هاي عملياتي آن و نيز سياست‌هاي عملياتي عوامل محيطي آن (مشتريان، رقبا و تامين کنندگان) است تا از اين درک براي طراحي سياست‌هاي مؤثر استفاده کنيم.

دراين دوره ابتدا ضرورت بکارگيري تفکر جديد براي مسائل پيش رو بحث خواهد شد و سپس مفاهيم سيستم و تفکر سيستمي به طور کامل تشريح مي گردد. هم چنين تفکر ماشيني با اين تفکر مقايسه خواهد شد و موانع تفکر سيستمي و نشانه هاي عدم وجود اين تفکر در سازمان ها همراه با مثال هاي کاربردي بحث خواهد گرديد. در ادامه براي تحليل مسائل موجود در سازمانها تئوري پويايي سيستم تشريح مي گردد و سپس يکي از ابزارهاي کاربردي اين تئوري نمودارهاي حلقه علّيت (Causal Loop Diagram) همراه با مثال هاي متعدد به طور مبسوط تشريح مي گردد.

بازدید ها : 2824
 
کالج دانشگاه فردوسی مشهد
FERDOWSI UNIVERSITY