پنجشنبه, 08 تیر 1396

  DELF و DALF دانشنامه های رسمی زبان فرانسه هستند که آزمون های مرتبط با آن ها از سوی وزارت آموزش فرانسه برگزار می شود. در این آزمون ها توانایی زبانی فرد ارزشیابی می شود و مخاطب آن افرادی است که غیر فرانسوی زبان و یا فرانسویانی که از کشورهای غیر فرانسه زبان آمده اند و دارای مدرک تحصیلی و دانشگاهی فرانسوی نیستند. این آزمون ها مستقل از هم بوده و در هر یک از آن ها میزان تسلط داوطلب در چهار مهارت اصلی زبان ( مهارتهای شنیداری، نوشتاری، گفتاری و درک متن ) براساس شش سطح تعیین شده در CECRL مورد ارزیابی قرار می گیرد. اعتبار این دانشنامه ها نامحدود است و از طرف مرکز بین المللی مطالعات آموزشی فرانسه CIEP به داوطلبان اعطا می شود. این آزمون ها در شش سطح زبانی برگزار می شوند و داوطلب می تواند با توجه به سطح زبانی خود در هر یک از آن ها شرکت نماید.

در جدول زیر به معرفی کلی این دانشنامه ها پرداخته ایم. جهت آشنایی بیشتر با هر یک از سطوح، در صورت تمایل روی لینک مربوط کلیک نمایید.

DELF

دانشنامه یادگیری زبان فرانسه

آزمون DELF   شامل 4 دانشنامه مستقل از هم بوده که با سطوح CERCL منطبق است.

 

داوطلب

سطوح آزمون DELF

سطوح تعیین شده توسط CECRL

 

DELF A1

A1

مبتدی

DELF A2

A2

 

DELF B1

B1

متوسط

DELF B2

B2

 

 

 

 

 

 

DALF

دانشنامه حرفه ای زبان فرانسه

آزمون DALF   شامل دو دانشنامه مستقل از هم می باشد که با سطوح CECRL منطبق است.

 

داوطلب

سطوح آزمون DALF

سطوح تعیین شده توسط CECRL

 

DALF C1

C1

پیشرفته

DALF C2

C2

 

 

 

بازدید ها : 935
 
کالج دانشگاه فردوسی مشهد
FERDOWSI UNIVERSITY