شنبه, 26 آبان 1397

نتایج آزمون سطح بندی زبان انگلیسی ویژه دانشجویان دکتری که در تاریح 4 آبان برگزار شد به شرح ذیل می باشد:

 

شماره داوطلبی نمره کتبی از 100 نمره کتبی از 9 نمره نگارش نمره مصاحبه نمره نهایی سطح
2971211 47 4.5 6 6 6 I 1
2971212 37 3.5 5 5 4.5 PI 1
2971213 27 2.5 4 3 3 E 2
2971214 30 2.5 3 3.5 3 E 2
2972411 22 2 0 2 1.5 E 1
2972412 38 3.5 4 0 3 E 2
2972413 45 4 4.5 6 5.5 PI 2
2972414 51 4.5 3 5.5 5 PI 2
2972415 27 2.5 2.5 3 3 E 2
2972416 30 2.5 3.5 5 4.5 PI 1
2972417 17 1.5 2 0 1 E 1
2972418 32 3 0 0 2 E 1
2972419 53 5 4.5 5.5 5 PI 2
2972420 40 3.5 2 5.5 4.5 PI 1
2972421 31 2.5 3 3 3 E 2
2972422 86 7.5 7 7 7 UI 1
2972423 59 5.5 6 5.5 5.5 PI 2

 

دانشجویان برای اطلاع از برنامه زمانی و نحوه ثبت نام کلاس ها می توانند اطلاعیه مربوطه را از لینک زیر دریافت نمایند:

دریافت اطلاعیه

بازدید ها : 242
 
کالج دانشگاه فردوسی مشهد
FERDOWSI UNIVERSITY