شنبه, 28 مهر 1397

REGCM4 1397

 

دوره مدل سازي اقليمي مقياس منطقه ايRegCM4

تاريخ برگزاري: 20و 21 شهريور

ساعت 8 تا 12 و 14 تا 18

مهلت ثبت نام:19 شهريور

بازدید ها : 115
 
کالج دانشگاه فردوسی مشهد
FERDOWSI UNIVERSITY