شنبه, 26 آبان 1397

اصلاحیه:

دوره آموزش نگارش مقدماتی به زبان انگلیسی - ویژه دانشجویان مقطع دکتری در دو کد ارائه می گردد:

- کد یک: روزهای شنبه و سه شنبه / ساعت 14 الی 16

- کد دو: روزهای یکشنبه و سه شنبه / ساعت 16 الی 18

 

 

001

بازدید ها : 639
 
کالج دانشگاه فردوسی مشهد
FERDOWSI UNIVERSITY