شنبه, 28 مهر 1397

 

کالج داننشگاه با همکاری دفتر آموزش های عالی آزاد دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

اقدام به برگزاری دو دوره آموزشی ماساژ و تغذیه ورزشی کرده است.

برای کسب اطلاعات بیشتر پوستر های زیر را ملاحظه فرمایید:

 

Massage

Taghzie Varzeshi

 

بازدید ها : 381
 
کالج دانشگاه فردوسی مشهد
FERDOWSI UNIVERSITY