شنبه, 26 آبان 1397

کالج دانشگله فردوسی مشهد، با همکاری دفتر آموزش های عالی آزاد دانشکده علوم ریاضی برگزار می نماید:

 

"کارگاه مقدماتی آشنایی با نرم افزار R"

 

برای اطلاعات بیشتر فایل های مربوط به هر کارگاه را دانلود نمایید:

- کارگاه آشنایی با نرم افزار R (مقدماتی1)

- کارگاه آشنایی با نرم افزار R (مقدماتی2)

بازدید ها : 805
 
کالج دانشگاه فردوسی مشهد
FERDOWSI UNIVERSITY