دوشنبه, 23 مهر 1397

خواندن و درک مفاهیم -1 (ويژه دانشجويان ورودی سال 93 دوره های فرعی):

زمان : پنجشنبه ها ساعت 19- 15 /  مکان: دانشکده علوم رياضی کلاس 14

 

خواندن و درک مفاهیم -2 (ويژه دانشجويان ورودی سال 92 دوره های فرعی):

زمان : شنبه ها ساعت 20- 18   و   چهارشنبه ها ساعت 18- 16  /  مکان: دانشکده علوم رياضی به ترتيب کلاس 5  و 12

بازدید ها : 6100
 
کالج دانشگاه فردوسی مشهد
FERDOWSI UNIVERSITY